top of page

Aplikace PŘIJÍMAČKY NANEČISTO byla navržena týmem lektorů, kteří připravují již řadu let své žáky na přijímací zkoušky na gymnázia i střední školy. Vycházíme z požadavků společnosti CERMAT k přijímacím zkouškám, z důkladné znalosti všech dosavadních testů, typů úloh, ale také z našich osobních zkušeností s přípravou a s nejčastějšími problematickými oblastmi dětí.

Aplikace PŘIJÍMAČKY NANEČISTO zahrnuje

       - kompletní přehledně zpracovanou teoretickou část včetně našich tipů a "vychytávek",

které máme vyzkoušené na našich žácích:-)

       - obsáhlou praktickou část - stovky úloh typově odpovídajících skutečným testům, u každé úlohy

navíc návod s řešením, příp. upozornění, v čem se chybuje atd.

       - originální testy nanečisto jak z českého jazyka, tak z matematiky včetně časomíry, velice obdobně

koncipované,  jako přijímací testy, a porovnat své výsledky s ostatními dětmi

      - KURZ - jeho prostřednictvím si žák zopakuje veškerou teorii potřebnou na testy a na několika

příkladech různé obtížnosti si následně ověří, zda látku skutečně dostatečně ovládá

      - pravidelný přehled pro rodiče - v případě zájmu obdrží rodiče pravidelně mail s informacemi,

které kapitoly dítě probralo, s jakým úspěchem řešilo úlohy a kolik látky mu ještě zbývá probrat.

Jakmile zjistí, že mu některé kapitoly nejdou, může se vrátit jak k teorii, tak procvičit více úloh.

U všech úloh je poměrně detailní návod řešení.

 

Na rozdíl od řady kurzů, testů i literatury zde najdete přesně to, co potřebujete k přijímačkám -  nic míň, ale ani nic víc (zpracováno podle požadavků společnosti CERMAT, která jednotné přijímací testy připravuje)

 

Naprosto vyjimečná je možnost porovnat své výsledky s jinými dětmi, hlásícími se na stejnou školu!!!

V případě, kdy dítě výrazněji zaostává za jinými dětmi, je třeba zintenzivnit přípravu, nebo popřemýšlet o tom, zda by na jiné škole nemělo větší šanci uspět (opět může své výsledky porovnat s ostatními jednoduchou změnou školy v osobním profilu).

 

 

Aplikaci je možné používat jako kompletní přípravu na přijímací zkoušky nebo pro doplnění a procvičení problematických oblastí. Doporučujeme však absolvovat celý KURZ, neboť jeho prostřednictvím si žák zopakuje veškerou teorii potřebnou na testy a na několika příkladech různé obtížnosti si následně ověří, zda látku skutečně dostatečně ovládá. Teoretická část kurzu přesně kopíruje požadavky společnosti CERMAT pro daný ročník. Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na podkapitoly, které v dostatečné míře, avšak stručně, opakují a vysvětlují danou látku. V závěru kapitol najdete shrnutí nebo různá doporučení, upozornění na časté chyby ap.  Po přečtení teorie se pak dítě dostává k úlohám, které jsou zpracovány ve stylu úloh z reálných testů. Pokud dítě udělá chybu, je mu nabídnuta nápověda s postupem, vysvětlením, příp. upozorněním, kde se nejčastěji dělá chyba ap. Po absolvování pěti úloh se žák dostává k další kapitole. Tímto způsobem postupně zopakuje a procvičí všechnu látku potřebnou k přijímacím zkouškám.

 

Po absolvování KURZU doporučujeme ověřit své znalosti pomocí testů, které naše aplikace také v rámci balíčku nabízí. Tyto testy v maximálně možné míře (úměrné online prostředí) napodobují reálné testy. Stejné typy otázek podobné obtížnosti jsou časově omezené a výsledek můžete porovnat v žebříčku (link) s ostatními řešiteli, jak už bylo uvedeno výše. V průběhu přípravy bude aplikace doplněna o balíček 2 pro zájemce, kteří by uvítali ještě více úloh a testů.

 

Pokud stále váháte, máte možnost si vyzkoušet první podkapitolu jak matematiky tak českého jazyka zdarma a teprve pak se rozhodnout, zda si celou aplikaci zakoupíte.

 

Budeme moc rádi za Vaše náměty pro zlepšení, připomínky, komentáře. Aplikace tu je pro Vaše děti a budeme se snažit ji neustále vylepšovat. Můžete nám posílat i Vaše úlohy, texty, zároveň nabízíme možnost konzultace, pokud si s některými úlohami nebudete vědět rady nebo budete chtít poradit, zda určitý typ úloh může být v testech obsažen. V případě zájmu či dotazů nás kontaktujte. 

bottom of page