top of page

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost iprijimacky s.r.o. Správce při zpracování osobních údajů dodržuje povinnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR).

GDPR je ucelenou právní úpravou ochrany osobních údajů. Společnost iprijimacky stejně jako všichni ostatní správci a zpracovatelé osobních údajů je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem právní úpravy GDPR je ochrana subjektů údajů před neoprávněných zacházením s jejich osobními údaji, a to včetně umožnění větší kontroly nad tím, co se s jejich osobními údaji děje.

bottom of page