top of page
_DSC3243.jpg

2023/2024
PREZENČNÍ KURZY

každý týden lekce

českého jazyka a/nebo matematiky 

pro 5., 7. i 9. třídy 

 

Skupina cena 350 Kč/ 90 minut

Individuál 600 Kč/60 minut , 500 Kč/lekci (dvojice)


Rozvrhy skupinových kurzů 2023/2024 níže

Naše kurzy jsou koncipovány tak, aby přesně pokryly požadavky jednotné přijímací zkoušky. Vycházíme ze specifikace požadavků, zveřejněné společností CERMAT a ze všech dosavadních testů. Stručně shrneme teorii a upozorníme na nejvíc problematické oblasti. Procvičíme společně typové úlohy, vysvětlíme postup řešení a při každé lekci si budou žáci řešit cvičný test z látky, kterou jsme dosud probrali. 

5.png

INDIVIDUÁLNÍ

20 LEKCÍ

pro 1 nebo 2 děti

600 Kč / 60min / individuál 1 dítě
 

500 Kč / 60min / 1 dítě (individuál pro 2 děti)

Metodika stejná jako u skupinových kurzů s větší možností individuálního přístupu a při stejném čase obvykle procvičení více úloh.

4_edited.png

SKUPINOVÝ PREZENČNÍ

20 lekcí 

pro 3 - 10 dětí

vyučovací hodina trvá 45 min, každá lekce má 2 vyučovací hod.

7000 Kč / 20 lekcí

1 lekce = 90 minut
 

Procvičení všech požadovaných oblastí učiva dle podkladů CERMAT, zaměření na nejvíce problematické úlohy, nejčastější chyby, typové příklady..., informace o podobě testu a průběžné procvičování zápisu řešení, podklady pro domácí přípravu, průběžné hodnocení výsledků žáka a doporučení k procvičování. Lekce se střídají jeden týden M, další týden ČJ.              


 

8 letá gymnázia ČJ + M

cena 7000 Kč/kurz/20 lekcí

pondělí 13:30 - 15:00 (kód kurzu 501)

pondělí 15:00 - 16:30 (kód kurzu 502

pondělí 16:30 - 18:00 (kód kurzu 503