top of page

Co musí žáci 9. třídy umět na přijímačky?

Aktualizováno: 28. 9. 2022

Každoročně společnost CERMAT vypisuje na svých stránkách detailní požadavky k jednotné přijímací zkoušce. Pojďme si tentokrát ve stručnosti zrekapitulovat, co by měli deváťáci k přijímačkám umět:


Matematika

- základní operace s čísly (+,-,x,:) - desetinnými, zápornými, zlomky, čísly s proměnnou

- úpravy mnohočlenů

- mocniny a odmocniny

- lineární rovnice s 1 a 2 neznámými

- procenta

- geometrie - konstrukce rovnoběžníků, lichoběžníků a trojúhelníků, středová a osová souměrnost, kružnice opsané a vepsané

- výpočty v geometrii (obvody, obsahy, objemy)

- Pythagorova věta (použití ve slovních úlohách)

- Thalletova věta (využití v konstrukční geometrii)

- výpočty úhlů

- převody jednotek

- práce s grafy

- slovní úlohy (s neznámou, přímá a nepřímá úměra, aritmetický průměr, rychlost, směsi...)

- nestandardní (logické) úlohy


Český jazyk

- pravopis

- stavba slova (kořen, předpony, slova příbuzná, hlásky...)

- slovní druhy (kategorie podstatných, přídavných jmen a sloves, druhy zájmen,..)

- větné členy, druhy vět vedlejších, vztahy mezi větami hlavními, souvětí, interpunkce

- práce s textem, řazení textu

- sloh a literatura (pojmy, nikoli autoři a díla)


Chcete si témata zopakovat a procvičit? Využijte nabídku našich kurzů nebo si své znalosti vyzkoušejte na přijímačkách nanečisto.

427 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page