top of page

Hlásí se Vaše dítě na šestileté gymnázium?

Každoročně společnost CERMAT vypisuje na svých stránkách detailní požadavky k jednotné přijímací zkoušce. Pojďme se dnes podívat na to, co by měli k přijímačkám umět sedmácí:


Matematika

- základní operace s čísly (+,-,x,:) - desetinnými, zápornými, zlomky

- jednoduché mocniny

- procenta

- geometrie - konstrukce rovnoběžníků, lichoběžníků a trojúhelníků, středová a osová souměrnost

- výpočty v geometrii (obvody a obsahy čtverce, obdélníku, trojúhelníku, objemy kvádru a krychle)

- výpočty úhlů

- převody jednotek

- práce s grafy

- slovní úlohy (přímá a nepřímá úměra, aritmetický průměr, poměr, tempo, ...)

- nestandardní (logické) úlohy


Český jazyk

- pravopis

- stavba slova (kořen, předpony, slova příbuzná, hlásky...)

- slovní druhy (kategorie podstatných, přídavných jmen a sloves, druhy zájmen,..)

- větné členy, druhy vět vedlejších

- práce s textem, řazení textu

- literatura (základní pojmy a žánry)


Chcete si témata zopakovat a procvičit? Využijte nabídku našich kurzů nebo si své znalosti vyzkoušejte na přijímačkách nanečisto.

73 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page