top of page

Jaké jsou požadavky na znalosti dětí u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia?

Aktualizováno: 28. 9. 2022

Tentokrát se podíváme na to, co požaduje společnost CERMAT po žácích 5. tříd. Na jejích stránkách pak najdete detailní požadavky k jednotné přijímací zkoušce.


Matematika

- základní operace s čísly (+,-,x,:) - dělení se zbytkem

- zaokrouhlování

- výpočty na číselné ose

- úlohy s jednoduchými zlomky

- geometrie - konstrukce rčtverce, obdélníku, kružnice a trojúhelníků

- osová souměrnost ve čtvercové síti

- výpočty v geometrii (obvody, obsahy), určení obsahu ve čtvercové síti

- orientace v prostoru (pohledy ze strany, shora, zdola)

- převody jednotek

- práce s grafy

- slovní úlohy

- nestandardní (logické) úlohy


Český jazyk

- pravopis

- stavba slova (kořen, předpony, slova příbuzná, hlásky...)

- slovní druhy (kategorie podstatných, přídavných jmen a sloves)

- věta a souvětí

- práce s textem, řazení textu

- literatura ( základní pojmy)


Chcete si témata zopakovat a procvičit? Využijte nabídku našich kurzů nebo si své znalosti vyzkoušejte na přijímačkách nanečisto.

61 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page